Rod BELCREDI

V dalším dílu seznamování s českými šlechtickými rody se přesuneme s Čech na Moravu.

Zde nedaleko od Brna, v malé vesnici Brodek u Prostějova žije dnes Richard hrabě Belcredi ( nar. 1926 ). Je potomkem rodu, který přišel na Moravu v 18. století z italské Lombardie a roku 1769 byl císařovnou Marií Terezií povýšen do hraběcího stavu. Nedlouho potom byl rod také přijat za obyvatele Království českého.

Původ rodu je ale datován již v roce 1353. Tento rok lze doložit spolehlivým rodokmenem.

Na Moravě začínal rod v 18. století hospodařit na statcích Líšeň a Jimramov.

Zde také žili dva významní zástupci rodiny Belcredi – hrabě Egbert ( 1816-1894 ) a jeho bratr – hrabě Richard ( 1823 – 1902).

Hrabě Egbert byl čtyřicet let poslancem moravského zemského sněmu, dlouholetým předsedou tohoto shromáždění a poslancem říšského parlamentu. Byl zastáncem českého státoprávního programu. Patřil mezi významné donátory kulturních a vědeckých aktivit na Moravě. Aktivně se snažil o spolupráci českých a moravských politiků 19. století.

PK0763_1.gifHrabě Richard si vybral také politickou dráhu . Díky své aktivitě se stal i ministerským předsedou rakouské vlády. Jeho snahou bylo nalézt cestu mezi správou monarchie řízené z Vídně a zároveň vyhovět národním tendencím v Čechách i na Moravě. Tento problém se mu ale nepodařilo vyřešit. Po odchodu z funkce ministerského předsedy pracoval jako předseda nejvyššího soudu.

Syn hraběte Richarda – Ludvík ( 1856 – 1914) byl také po vzoru otce politikem a poslancem.

Jeho synové se pak aktivně zúčastňovali politického života v průběhu 20.století.

Hrabě Karel Belcredi ( 1893 – 1972) je podepsán pod prohlášením staré české šlechty, která se v roce 1939 takto bránila proti zániku českého státu.

A právě díky jeho podpisu a podpisu bratra – hraběte Richarda ( 1891 – 1956) , byl rodině zabaven majetek a byla na něj uvalena fašisty nucená správa.

Po roce 1948 byl majetek rodiny zkonfiskován komunisty.

Část rodiny se rozhodla odejít do zahraničí – především do Rakouska a Německa.

Část rodiny - hrabě Ludvík Belcredi a jeho synové, Karel a Ludvík, zůstali na Moravě. Přes perzekuci, které byli vystaveni vystudovali vysoké školy v oborech lékařství a archeologie a dnes se věnují obnově rodinných statků.

Jejich bratranec Richard Belcredi, který z politických důvodů nesměl dostudovat právnickou fakultu, odešel po roce 1948 do Francie. Později pracoval spolu s Pavlem Tigridem v rádiu Svobodná Evropa. Po návratu do Brodku se začal intenzivně věnovat znovuobnovení zdevastovaného majetku. Nebránilo mu to ale v tom, že se po vzoru svých předků zapojil do politiky a byl velvyslancem České republiky v Bernu ve Švýcarsku. V roce 1998 byl za svoje postoje a službu státu vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.