Česká šlechta

 • spolecnost-ceskaslechta-salm-01.jpg

  Rod Salm-Reifferscheid

  Samostatná linie rodiny svázaná s Královstvím českým začíná v průběhu 18. století. Začátek původně hraběcího rodu pocházejícího z dnešního Lucemburska, resp. Belgie, je datována do první poloviny 12. století.

 • spolecnost-ceskaslechta-belcredi-00.jpg

  Rod BELCREDI

  V dalším dílu seznamování s českými šlechtickými rody se přesuneme s Čech na Moravu.

 • spolecnost-ceskaslechta-kaiser-monarchie-austria-3.jpg

  MONARCHIE III.

  I. světová válka a snaha o uzavření míru

 • spolecnost-ceskaslechta-slechta-slechta01.jpg

  Hlas modré krve

  I když šlechtici už dávno přišli o své výsadní postavení ve společnosti stejně jako o moc, je kolem nich stále mnoho vzruchu, o čemž nejlépe svědčí obrovský zájem, jenž média věnovala tradičnímu setkání předních evropských šlechtických rodů.

 • spolecnost-ceskaslechta-dohalsky-02.jpg

  O rodu Dohalských z Dohalic.

  V minulém článku jsem začal psát o české šlechtě. A měl bych pokračovat dál. Přemýšlím jakým rodem. Jaký klíč zvolit?

 • spolecnost-ceskaslechta-kolowrat-kolowrat1.jpg

  U Kolowratů

  Šlechta byla složkou vládnoucí třídy feudální společnosti.Svou moc zakládala na vlastnictví půdy, rodovém původu a výsadách. Šlechtictví bylo dědičné po předcích ale bylo možno ho získat za zásluhy o stát nebo císařství, za službu v armádě.