Languedoc - korunní princ mezi francouzskými červenými

Languedoc-Roussillon je jeden z nejrozsáhlejších vinařských regionů Francie. V posledních letech se příchodem kvalitních a z jiných regionů vyhlášených výrobců výrazně zlepšila kvalita vyráběných vín. V regionu se produkují hlavně červená vína.

Languedoc-Roussillon je jeden z nejrozsáhlejších vinařských regionů Francie. V posledních letech se příchodem kvalitních a z jiných regionů vyhlášených výrobců výrazně zlepšila kvalita vyráběných vín. V regionu se produkují hlavně červená vína.


Celý region je rozdělen do následujících podoblastí: Corbières, Coteaux du Languedoc, Côtes du Roussillon, Fitou, Minervois, Saint Chinian a Costières de Nimes.

  • Corbières je jedna z největšího apelací ve Francii a dělí se na dalších 11 terroirů. V roce 1985 získala status AOC. Hlavní odrůdou je Carignan – zabírá asi 50% plochy. O zvyšování kvality vín může svědčit i stále větší popularita používání dřevěnych sudů. V porovnání s ostatními nabízí region Corbières dobrou hodnotu.
  • Coteaux du Languedoc má velmi bohatou historii – víno zde vysázeli již Řekové 500 let před n.l. Celý, poměrně velký podregion, je dělen do dalších podapelací a dnes je nejvíce obhospodařovaným regionem s velkým potenciálem do budoucosti.
  • Côtes du Roussillon je nejslunečnější region Francie. Vyrábějí se zde výhradně červená vína. Fitou má statut AOC již od roku 1948 a od té doby stoupá na žebříčku popularity.

Languedoc- Roussillon je nejrychleji rostoucí oblastí ve Francii. Ročně se v celém regionu vyrobí téměř 2 miliardy láhví vína! Nejjižnější oblast Francie je ohraničena pobřežím středozemního moře, západní částí Rhône, hranicemi Španělska a Pyrenejským pohořím. Převládá zde vápencové a pískovcové podloží, ale částečně i žulové. Vinice tohoto slunného regionu jsou nerozsáhlejšími nejen ve Francii, ale i celého světa. Celková rozloha regionu je 27 400 km2, kde je celkově vysázeno 160 000 ha vinic – z toho je 70 000 ha v kategorii AOC.


Dominantní odrůdy jsou Carignan, Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Merlot a Cabernet Sauvignon. Produkují se zde především větší množství levnějších vín různých odrůd, často v kategorii Vin de Pays. V 70. letech minulého století kvalita produkce začala nabývat nad kvantitou a pověst těchto vín se dodnes neustále zlepšuje. V celém regionu je přes 50 000 pěstitelů vinné révy, kteří jsou sdruženi ve více než 400 kooperativech (družstvech).


Mezi nejznámější vína AOC patří Fitou, Corbières, Côtes du Roussillon Villages, Coteaux du Languedoc. Za zmínku stojí známá dolihovaná vína „Vin doux naturel“, jako jsou Maury, Muscat de Frontignan, Banyuls nebo Rivesaltes.