Když kovář řeže dřevo

Mám rád dýmky, mám rád dýmkařské společnosti a spolky, mám rád vůni a atmosféru továren vyrábějících dýmky, o malých studiích ani nemluvě. Rád navštěvuji obchody s dýmkami, bazary, ale také vetešnictví, je-li šance tam nějaké dýmky objevit. Snad se mohu o

Existuje však jeden výrobce, jehož dýmky poznám třeba jenom hmatem, nemusím je ani vidět (ne, že bych nechtěl), prostě stačí si sáhnout, ucítit masivní kus dřeva a jsem doma, protože autora znám! Je jím Přemysl Omrt z Rychnova nad Kněžnou.

omrt01.jpgVelkorysost tvarů dýmek obráží jeho původní povolání - do roku 1992 byl povoláním umělecký kovář - a nekuřákovi jeho dýmky připadají jako malé plastiky. Dýmkař Přemysl Omrt převedl svoji kovářskou fortelnost do tvorby téměř sochařsky užitné.

Jak se dostal umělecký kovář k výrobě dýmek? Znáte přísloví o Daliborovi... My, běžní kuřáci, jsme před rokem 1989 stále brblali, ale kouřili z toho, co bylo. A bylo toho málo. Nabízeli nám pouze výrobky z Proseče a jen pár dovezených albánských dýmek stejně nevalné úrovně jako z Tofy Proseč.

Vše začalo už v roce 1971, kdy se mu do ruky dostal první briarový přířez, dobře jej navrtal a vznikl první freehand. Dělal si dýmku pro sebe, podle svých představ, a byl s ním dokonce spokojen. Tím vše začalo a získal svůj styl.

„Vždy využívám celý špalek, je přece škoda ho zmenšovat, když nemusím...“ řekl P. Omrt. Tvar jeho dýmek je obvykle ovlivněn kresbou dřeva, a proto nebývá ani výjimkou oválný průměr otvoru ohniště. Dýmky zásadně nelakuje, pouze dokonale vyleštěný povrch voskuje. Náustky řeže obvykle ručně, mnohdy je i tvaruje podle představ kuřáka, budoucího majitele. Výjimkou mezi všemi freehandy jsou jen tři verze klubových dýmek pro Královéhradecký pipe club, jehož byl Přemysl Omrt členem.

omrt02.jpg  omrt03.jpg  omrt04.jpg

Pro mne, pořádkumilovného člověka, je zvlášť potěšující systém evidence jeho dýmek. Každá má pořadové číslo lomené rokem vzniku a pyšně říká, že o všech více než patnácti stech dýmkách ví, kde jsou, kdo je má. Máte i vy svého „omrta“ ve sbírce?

omrt05.jpg       omrt06.jpg