Cuba, Cohiba, Columbus

Jaký původ má pojmenování Cohiba? Proč „tabák“ není vlastně „tabák“? Jak kouřili doutníky domorodci. Zde se dočtete několik zajímavostí z tabákové historie, které vám pomohou najít na tyto otázky odpověď.

 

 

Je velmi dobře zdokumentováno, že během první fáze objevování „Nového Světa“, konkrétně 28.října 1492 vyslal Kryštof Kolumbus do vnitrozemí dnešní Kuby výpravu vedenou Rodriquem Xerezem a Luisem Torresem s cílem přinést nové poznatky a hlavně zprávy o bohatství, v jehož nalezení  zde pevně věřil. Výprava se vrátila sice bez zlata, ale zato s prvními zkušenostmi  s tabákovým kouřem. Těžko tehdy mohli tušit, jaký význam a cenu bude jejich nález v budoucnosti mít. Tímto datem je tedy odstartována historie doutníků…

 

Ve vnitrozemských oblastech Kuby tehdy španělští dobyvatelé navázali kontakt a relativně přátelské vztahy s místními kmeny domorodců. Objevitelé tedy neodmítli pozvání k návštěvě domu náčelníka (Caney)a šamana (Behique). Jako gesto přátelství jim byl nabídnut smotek suchých listů, který domorodci nazývali Cohiba. I ten kdo nemá žádné zkušenosti s doutníkovým kouřem již jistě tuší, odkud pochází název zřejmě té nejznámější značky mezi doutníky.

 

Po společném jídle náčelník naplnil dřevěnou trubici ve tvaru Y, nazývanou „tobacco“ suchými listy, zapálil ji dřívkem připomínajícím dnešní zápalku nazývanou „Cuaba“ a vycházející kouř počal inhalovat nosem. Obojí – Cohibu i Tobacco nabídli španělům a ti ji vděčně přijali.

 

Když se Kolumbus vrátil zpět do Evropy, představil tabákové listy pod nesprávným domorodým pojmenováním „tobacco“, což v původním významu znamená něco jako dnešní „dýmka“.

 

V roce 1511 Španělé převzali plně kontrolu nad ostrovem a ten se roku 1515 stal jejich základnou pro objevování a kolonizaci dalších částí „Nového Světa“. Dnešní hlavní město Kuby – Havana byla založena roku 1519. V krátké době sem bylo dovezeno velké množství afrických otroků, využívaných především při produkci cukrové třtiny. Právě oni nejrychleji a v největší míře převzali od domorodců zvyk kouřit smotky tabákových listů. Netrvalo dlouho a do té doby pozoruhodnou zálibu si oblíbili i conquistadoři a námořníci a odtud už byla velmi krátká cesta k rozšíření tabáku po celém světě.

 

J. Petr