Tajuplná Korsika

I když Korsika je známá už z dob starých Řeků, kteří pro ni měli přívlastek Kallisté, což znamená nádherná, asi nejvíc ji proslavil nejslavnější místní rodák Napoleon Bonaparte.

Památka na něj přivádí na ostrov „mraky“ turistů toužících navštívit zejména jeho rodiště, Ajjacio. Současně ovšem má v očích mnoha z nich špatnou pověst, a to jen kvůli jedinému slovu - vendeta - které se stalo jakýmsi symbolem mafiánské pomsty. Přitom zákon ukládající nejbližším pokrevním příbuzným usmrceného za povinnost pomstít se vlastní rukou vrahovi či jeho rodině, byl víceméně převzat z islámského práva. Důvodem jeho zavedení bylo, že se Korsika stala kvůli výhodné strategické poloze mezi Francií a Itálií častým terčem dobyvatelů. Sřídali se zde jak na běžícím pásu, a tak si místní lidé, neustále vystavení zvůli a útlaku a nemajíce možnost hledat spravedlnost u úřadů, vytvořili svá vlastní pravidla. To souviselo i s tím, že jsou - a vždy byli - svébytní a nikdy se nevzdávali. I římští císaři odtud svého času odmítali brát otroky kvůli jejich vzpurnosti a tvrdohlavosti…

07.jpgNejvyšším soudcem i autoritou na Korsice byla hlava rodiny. Muži se začali učit zacházet se zbraní už od kolébky. Bojovat, zabít - nebo naopak být zabit - se stalo pomalu stejnou samozřejmostí, jako spánek či jídlo. Nebojovalo se ovšem jen proti vnějšímu nepříteli, i jednotlivé rody zápolily o rozšíření území a sféry vlivu. Ale to všechno je už minulostí, dnešní Korsika je úplně jiná. Dávné obyčeje vesničanů nenávratně odvál čas. Jediné, co se ještě udrželo, je korsický jazyk a to i přesto, že se zachoval pouhým ústním podáním - neměl a nemá slovník ani gramatiku! Dodnes je to právě on a touha s ním zase promluvit, co je pevným poutem přivádějícím domů našince, co se vydali do světa za prací…

Kromě tradičního pěstování zemědělských plodin, zejména oliv, citrusů a broskví, se v posledních desetiletích úřady (Korsika sice spadá pod Francii, ale má zvláštní statut i širokou autonomii) zaměřily především na rozvoj cestovního ruchu. Jsou si dobře vědomy, že právě v tomto směru mají opravdu co nabídnout. Jen těžko by totiž někdo v Evropě našel tak rozmanitou krajinu jako právě zde - třeba i proto, že ostrov prakticky vyrůstá z mořského dna hlubokého přes dva kilometry.

Nepřístupné hory přímo vybízejí chodce či horolezce ke zdolání, půvabná jezera či řeky s průzračně čistou vodou zase uspokojí i ty nejnáročnější milovníky nádherných přírodních scenérií. Pro ty, kdo jezdí na dovolenou hlavně lenošit, jsou zde doslova „připraveny“ překrásné - a hlavně nepřeplněné(!) - pláže na březích Ligurského či Tyrhénského moře. Labužníci si mohou pochutnávat na tamní gastronomii s jejími specialitami i skvělým vínem, dobrodruzi navštívit nedaleký ostrov Monte Christo, kde Dumasův hrdina Edmond Dantes našel pohádkový poklad. Prostě pro každého se něco najde.

Toto konstatování se týká i golfových hřišť, bez nichž si dnešní turismus už vůbec nelze představit. Přitom jen málokde najdeme pro tento sport tak vhodné podmínky jako právě na Korsice. Pestrá krajina, kde z hebké, sametové trávy občas trčí jako nějaký boží prst balvan či malá skála, útesy rozmanitých tvarů omývaných azurově modrým mořem - to vše pochopitelně nemohlo uniknout pozornosti architektů golfových hřišť. Jeden z nejslavnějších, Robert Trent Jones senior, pak navrhl perlu mezi golfovými hřišti na světě - Sperone. Je postaveno na třiasedmdesáti hektarech, což hráčům dává skvělý pocit volného, neohraničeného prostoru, zároveň však umožňuje oddělit každý fairway tak, aby poskytoval co největší soukromí při hře.

01.jpg   03.jpg

Hřiště je však také náročné, každá jamka je svým způsobem obtížná. Hráči musí nezbytně počítat i s nepatrnou změnou větru, členitý terén je nutí zdolávat časté bunkry či odpálit míček přes vápencové útesy a dokonce i přes mys, nejjižnější místo ostrova (i Francie). Po odehrání deseti jamek se za tu námahu naskytne neopakovatelný pohled na překrásné golfové panorama. Hráč totiž spatří bílé, až osmdesát metrů vysoké vápencové útesy, blankytné moře hrající všemi odstíny, přírodní rezervaci Îles Lavezzi i ostrovy Cavallo, oblíbené letní letovisko miliardářů.

02.jpg  04.jpg

Staré přísloví říká, že každý, kdo Korsiku jednou navštívil, se na ni bude vracet až do smrti. A stejně jako většina z moudrostí našich předků i toto je pravdivé…

05.jpg  06.jpg